Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

Is it easy to keep so quiet?
Everybody loves a quiet child
Underwater you're almost free
If you wanna be alone, come with me
Is it easy to live inside yourself?
All the little kids are high and hazy
Everybody got nowhere to go
Everybody wants to be amazing
— The National, "Rylan"
1553 6c0c 500
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 17 2019

1625 5d67
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować
— Matthew Quick
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
0516 efe2 500
Reposted fromhardqorem hardqorem viagket gket
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viasidning sidning
2540 b1d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 10 2019

July 07 2019

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianiskowo niskowo
Lepiej trzymać się z dala od ludzi, nie szukać przyjaciół, a już na pewno nikogo nie kochać.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl