Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

5803 0b64 500
Czasem bycie normalnym i robienie rzeczy, które wydają się proste i powszednie, wymaga nadludzkiego wysiłku. Wszyscy są tacy osamotnieni
— Rachel Joyce
Sponsored post
9310 1062 500
Reposted fromzciach zciach viakurwajegomac kurwajegomac
5293 e126
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
1587 52c9 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 26 2020

7814 db05 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakalbien kalbien
5480 830a
2365 0153 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaSenyia Senyia
Czasem bycie normalnym i robienie rzeczy, które wydają się proste i powszednie, wymaga nadludzkiego wysiłku. Wszyscy są tacy osamotnieni
— Rachel Joyce
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
I am not strong enough to deal with myself.. 
Reposted fromsoftboi softboi viaCannonball Cannonball
5634 a796
Reposted fromhare hare viaazazel azazel

May 25 2020

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viakatiuszak katiuszak
6739 25fc 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viadreamboat dreamboat
Teoretycznie, codziennie może zdarzyć się coś niesamowitego. Praktycznie, codziennie nie dzieje się nic niesamowitego.
Reposted fromSilentRule SilentRule viamihoshi mihoshi
9766 f3ef 500
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love vianiskowo niskowo

May 24 2020

Świadomości samego siebie nabieramy poprzez relacje z drugim człowiekiem; i to właśnie sprawia, że ta relacja z innym człowiekiem staje się nie do zniesienia.
— Michel Houellebecq
Reposted fromhrafn hrafn viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...